Spoločenstvo EKC

Aktivity Spoločenstvá EKC


Extrémna Krížová Cesta - Slovensko, nie je len o pôstnom období, kedy tu vytvára možnosť prejsť EKC v rôznych regiónoch Slovenska.

Spoločenstvo EKC je aktívne počas celého roka. 

Vytvárame rôzne aktivity, ktoré sú určené pre rôzne vekové generácie a komunity ľudí.


Organizujeme:

- letné a zimné celodenné výlety pre rodiny, na rôzne pútnické miesta,

- charitatívne večierky pre ľudí vo veľkej núdzi,

- pomoc v rómskych komunitách,

ako aj modlitby spojené s piesňami u nich v osadách, pravidelne jeden krát v mesiaci,

- pomoc zdravotne postihnutým a starším osobám,

- založenie chlapského ružencového bratstva, s pravidelným stretávaním sa pri modlitbe svätého ruženca raz do týždňa,

- ochrana prírody, čistenie, značenie, vytváranie nových turistických trás,


- spravujeme aj facebook skupinu: BIBLIA na každý deň, kde si môžeš každý deň, už od skorého rána, nájsť zamyslenie a modlitbu zo Svätého Písma. https://www.facebook.com/groups/biblia.na.kazdy.den

ARCHÍV z našich aktivít:


Zažili sme jeden nádherný požehnaný deň na prekrásnych miestach.Odchod autobusu bol o 6:00 zo Zborova z parkoviska pri kostole. Na začiatku púte sme sa pomodlili rannú modlitbu, vysielanú cez obrazovky TV a následne sme sa pomodlili radostný ruženec ktorý bol spievaný s doprovodom gitár. Nasledovali krátke dokumentárne filmy o miestach ktoré sme...


PROGRAM, čo nás čaká v najbližšej dobe:

Najbližšie nás čaká celodenný výlet 17.6.2023, na pútnické miesto Živčáková.