SPONZORSTVO A POMOC

Táto kolonka vznikla kvôli poďakovaniu ľuďom a firmám, ktoré nám pomáhajú rozvíjať náš duchovný projekt EKC. Sú to ľudia, firmy, ktoré nám zasponzorovali, alebo v inom prípade nám pomohli aspoň lepšou cenou keď sme potrebovali s niečím pomôcť. Patrí im naša obrovská VĎAKA a srdečné Pán Boh zaplať.


Obecnému úradu v Zborove. Finančný dar a mediálna podpora. ĎAKUJEME. 

https://www.zborov.sk/


RTS - REKLAMA  

https://rts-reklama.eu/  

Marián Sekula, SPONZORSTVO: potlač reflexných viest pre organizátorov, tlač Certifikátov pre účastníkov Extrémnej Krížovej Cesty a tlač reklamných bannerov. ĎAKUJEME.


STABO BARDEJOV, s.r.o. reklamná firma   

https://www.staboreklama.sk/  

Mgr. Miloslav STAŠKO, SPONZORSTVO: tlač letákov pre Extrémnu Krížovú Cestu. ĎAKUJEME.  


TANPRESS Bardejov

https://www.facebook.com/tanpressbj/

SPONZORSTVO: tlač máp pre naše obidve trasy EKC. ĎAKUJEME.


LucasART promo - Reklamná agentúra

SPONZORSTVO: tlač plagátov, výroba nálepiek. ĎAKUJEME.


PRIMA les s.r.o, 

https://prima-les.trade.sk/

Daniel RIMARČÍK, SPONZORSTVO: ihličnatá guľatina, určená na výrobu krížov, na našu Krížovú cestu okolo hradu, ktorá má dĺžku 12km a prevýšenie 474m. ĎAKUJEME.


UNIKOV - Železiarstvo Bardejov

https://unikovbj.sk/

Ján BĽANDA a Ing. Peter BĽANDA, SPONZORSTVO: oceľová rúra + narezanie, určená na pätníky pre kríže, na našu Krížovú cestu okolo hradu. ĎAKUJEME.


KOMAL - Stavebniny Mokroluh

https://komal-s-r-o-stavebniny-mokroluh.trade.sk/

Ing. Daniel KOVALČIK, SPONZORSTVO: suchý betón, určený na zabetónovanie pätiek krížov, na našu Krížovú cestu okolo hradu. ĎAKUJEME.


 ZEKO

https://jozef-simco-zeko.trade.sk/

Jozef ŠIMCO, SPONZORSTVO: zváračské práce - kotviace pätky na kríže. ĎAKUJEME.


Bohu známy DF.

SPONZORSTVO: Jednorazové poháre na teplé nápoje, určené na občerstvenie pre účastníkov Extrémnej Krížovej Cesty. ĎAKUJEME.


Bohu známa MK, Finančný dar. ĎAKUJEME.


Bohu známe VK a MV, Finančný dar. ĎAKUJEME.


Tomáš KRAVEC, Finančný dar. ĎAKUJEME.


FERMA - voda, kúrenie, záhrada

https://www.facebook.com/fermabj/ 

František MIŠEK, Finančný dar. ĎAKUJEME. 


STATEX - pracovné a ochranné odevy

https://statex.eu/ 

Radoslav PUTNOCKÝ, SPONZORSTVO: reflexné vesty - určené pre organizátorov Extrémnej Krížovej Cesty. ĎAKUJEME.


Mäsiarstvo ZBOROV

Slávka Lukáčová, SPONZORSTVO: občerstvenie pre účastníkov EKC. ĎAKUJEME.


Rozličný tovar PALOMA ZBOROV

Pavol KOCUREK, SPONZORSTVO: občerstvenie na stretnutie pre EKC dobrovoľníci. ĎAKUJEME.


MICHALOVCE: Nika Press - Mgr. Ľubomír Kmec – zabezpečenie reklamných miest. Pán Boh zaplať. 

PRINTMEDIA, reklamná agentúra Michalovce – Roman Vorreiter – printmedia.sk - zľava na tlač plagátov a výrobu tričiek. Pán Boh zaplať. Mudr. Maroš Eľko – zabezpečenie reklamy a finančný dar. Pán Boh zaplať. Mudr. Eugen Lešo – finančný dar za tlač plagátov. Pán Boh zaplať.