https://www.ekc.sk/kc-hrad/

.

Krížová cesta okolo Zborovského hradu.

Najbližšie: 

25.3.2024 o 14:00 

od kostola Sv. Margity Antiochijskej v Zborove. 

/nie je potrebná registrácia/.


- celková dĺžka trasy 11km

- prevýšenie 478m

- nespĺňa štandardy Extrémnej Krížovej Cesty


V roku 2019 vznikla krátka trasa, ktorá má 14 zastavení a je určená pre všetky vekové kategórie, nakoľko nie je až tak fyzicky ani kondične náročná. Nie je Extrémnou Krížovou Cestou. Vznikla na podnet seniorov a detí. Zasvätená je bl. Zdenke Schelingovej. Jej dĺžka je 11 km a pomalou chôdzou aj zo zastaveniami trvá 2,5 až 3 hodiny. Hromadne sa koná v pôstnom období 1 - 2 týždne pred Veľkým Piatkom, zvyčajne na druhý deň po Extrémnej Krížovej Ceste. Túto trasu ale môžete absolvovať kedykoľvek počas roka, nie len v pôstnom období.

Trasa malej Krížovej Cesty - 11km. zasvätená bl. Zdenky Schelingovej.


- mapy a popis trasy


Galéria 2019

1. ročník 2022, 13. 4. 2019, 14:00 hod.

Trasa malej Krížovej Cesty - 12km. zasvätená bl. Zdenky Schelingovej.


Galéria 2022

2.ročník 2022,  9. 4. 2022, 14:00 hod.
Trasa malej Krížovej Cesty, 11km - bl. Zdenky Schelingovej.

Pár hodín pred tým, bola Krížová Cesta vyhlásená obecným rozhlasom ako aj správami na sociálnych sieťach že sa ruší pre veľmi nepriaznivé počasie. No aj napriek tomu sa našlo 12 horlivcov, ktorí ju celú absolvovali. Tešíme sa na ďalší ročník, kde sme si povedali, že táto Krížová Cesta už nebude nikdy zrušená. Ďakujeme Vám za to, že ste priniesli takúto obetu. 

https://www.ekc.sk/kc-hrad/