https://www.ekc.sk/program/

Spoločenstvo EKC

PROGRAM VÝLETY, nájdeš nižšie na tejto stránke 


Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty - Slovensko


Extrémna Krížová Cesta - Slovensko, nie je projekt ktorý pôsobí len v pôstnom období, kedy sa tu vytvára možnosť prejsť Extrémnu Krížovú Cestu v rôznych regiónoch Slovenska.

Spoločenstvo EKC, je aktívne počas celého roka. 

Vytvárame rôzne aktivity, ktoré sú určené pre rôzne vekové generácie a komunity ľudí.


Organizujeme:

- letné a zimné celodenné výlety pre rodiny, na rôzne pútnické miesta,

- charitatívne večierky pre ľudí vo veľkej núdzi,

- pomoc v rómskych komunitách,

- pomoc zdravotne postihnutým a starším osobám,

- založenie mužského ružencového bratstva, s pravidelným stretávaním sa pri modlitbe svätého ruženca raz do týždňa,

- ochrana prírody, čistenie, značenie, vytváranie nových turistických trás,- spravujeme aj facebook skupinu: BIBLIA na každý deň, kde si môžeš každý deň, už od skorého rána, nájsť zamyslenie a modlitbu zo Svätého Písma. https://www.facebook.com/groups/biblia.na.kazdy.den

ARCHÍV z našich aktivít:


Len VĎAKA všetkým Vám, sa vyzberala krásna suma: 3050€, ktoré sme už poslali na transparentný účet. Spoločnými silami sa nám podarila úžasná vec. Chceli by sme sa všetkým tým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli na zbierke pre rodinku Pristášovcov z Becherova, na akcii - Charitatívny Vianočný večierok v Zborove 2023, srdečne poďakovať.

Ďakujeme ti Pane za dnešný požehnaný deň strávený z našou mládežou. Vďaka ti Pane za nové skúsenosti, za kopec kňazov, bohoslovcov, rehoľných sestier a samozrejme aj za veľmi veľa mladých, ktorí sa zastavili pri našom informačnom stánku. Od skorého rána sme boli pri Bazilike sv. Egídia, kde sme sa následne po svätej omši presunuli do športovej haly...

19. ročník celoslovenskej púte mužov - Gaboltov, v spolupráci s naším Spoločenstvom EKC. Približne 250 pútnikov navštívilo túto Mariánsku diecéznu svätyňu a prišlo prosiť Karmelskú Pannu Máriu za svoje rodiny a za rôzne svoje úmysly. Tradične začala krížovou cestou mužov v prírode. Na svätej omši bolo 14 kňazov a hlavným celebrantom bol pomocný...

Nádherný a požehnaný deň sme zažili na tomto krásnom mieste. Samozrejme nechýbal náš duchovný trojboj: - spievaný ruženec v autobuse, svätá omša obetovaná za našich pútnikov a ich rodiny a moderovaná krížová cesta. Poobede sme už tradične strávili v Čutkovskej doline pri opekačke, kde nechýbala gitara a zábavné hry. Vďaka Pane.


PROGRAM - čo nás čaká v najbližšej dobe:


7.7.2024

Levočská púť 2024

1:30 - moderovaná kr´ížová cesta, vedená naším Spoločenstvom Extrémna Krížová Cesta.

+ informačný stan počas celej púte


21.7.2024 

Arcidiecézna púť v Gaboltove 2024

2:00 - moderovaná kr´ížová cesta, vedená naším Spoločenstvom Extrémna Krížová Cesta.

+ informačný stan počas celej púte 

Obnovme opäť pešie púte a putujme spoločne k Panne Márii.


https://www.ekc.sk/program/