https://www.ekc.sk/trasy/

Trasy EKC

Na webovej stránke: 

 sa tieto trasy a mapy aktualizujú stále až po Popolcovej Strede.


Každá trasa Extrémnej Krížovej Cesty má svojho zasväteného patróna.


Patrón 1. Trasy: bl. Titus Zeman

https://tituszeman.sk/ 

- celková dĺžka trasy 33km 
- prevýšenie 930m

OR kód s dôležitými bodmi

Opis trasy 33km v PDF Patrón 2. Trasy: Sv. Don Bosco

https://www.zivotopisysvatych.sk/jan-bosco-knaz/

- celková dĺžka trasy 42km 
- prevýšenie 1230m

QR kód s dôležitými bodmi

Opis trasy 42km v PDF


ŠTANDARDY:

Všetky trasy spĺňajú potrebné dané štandardy, ktorými sú: dĺžka trasy minimálne 40 km, kde nie je potrebné žiadne prevýšenie alebo minimálna dĺžka trasy 30 km ale už s prevýšením minimálne 500 m. Potrebný čas na prejdenie trasy je daný na minimálne 8 hodín a musí sa prechádzať v noci. Každá Extrémna Krížová Cesta začína svätou omšou. 


Zaujímavosti na trasách EKC:

Trasy prechádzajú cez krásne pohoria a nerušenú prírodu Nízkych Beskýd v Severovýchodnej časti Slovenska. Hneď I. zastavenie je na vyvýšenom mieste nad obcou pri vojenskom cintoríne z 1. svetovej vojny. Prechádza sa v blízkosti Stebníckej Magury 900 m n. m, po červených značkách SNP. Vedú aj cez kúpeľné mesto Bardejovské Kúpele, kde sa nachádza viacero prírodných liečivých minerálnych prameňov. Nachádza sa tam múzeum ľudovej architektúry, viaceré fontány, veľa liečivých sanatórií, a iných kultúrnych pamiatok.


Kúpeľný dom Astória v Bardejovských Kúpeľoch.  


 Prechádza sa aj cez okresné mesto Bardejov, ktoré je zapísané medzi lokality svetového dedičstva UNESCO. 


Radničné námestie v Bardejove   


Z väčšej časti vedie trasa po lesných cestách. Po celej trase sa nachádza veľa studničiek a viacero turistických prístreškov, ktoré zase dávajú možnosť si oddýchnuť, alebo sa ukryť pred nepriaznivým počasím. Šesť zastavení je priamo v otvorených kostoloch. Trasa prechádza aj okolo rozhľadne - Kamenná Hora, s krásnym výhľadom na mesto Bardejov. 


Pohľad na mesto Bardejov z rozhľadne - Kamenná hora.


Ku konci Extrémnej krížovej cesty, vedie trasa aj okolo hradu Zborov - Makovica, ktorý je veľmi obľúbený u turistov. 


Zborovský hrad - Makovica  


Trasa je známa prechodmi cez krásne panoramatické výhľady, na celé široké okolie. 


Trasa končí posledným XIV. Zastavením v kostole Sv. Žofie v Zborove, ktorý je po nádhernej rekonštrukcii.

https://www.ekc.sk/trasy/