https://www.ekc.sk/rozjimania/

ROZJÍMANIA

Každý ročník má svoje nové motto a nové rozjímania. 

Tieto rozjímania sú pre vás preložené z poľského jazyka do slovenčiny a vytlačené v brožúrkovej  podobe. 


Rozjímania a mapy si môžete stiahnuť aj v mobilnej aplikácii: 

/aktuálne rozjímania sú vložené stále po Popolcovej Strede/

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.org.edk&hl=sk&gl=SKhttps://www.ekc.sk/rozjimania/