https://www.ekc.sk/rozjimania/

ROZJÍMANIA

Každý ročník má svoje nové motto a nové rozjímania. 

Tieto rozjímania sú pre vás vytlačené v brožúrkovej podobe, ako aj v audio verzii v mp3 na stiahnutie.

MOTTO EXTRÉMNEJ KRÍŽOVEJ CESTY 2024: CESTA NÁDEJE

ročník: 2024

Rozjímania EKC 2024 v PDF, na stiahnutie tu:


Rozjímania EKC 2024 v MP3, na stiahnutie tu:ročník: 2023

Rozjímania EKC 2023 v PDF, na stiahnutie tu:


AUDIO verzia rozjímaní EKC 2023 v mp3, na stiahnutie tu:

https://www.ekc.sk/rozjimania/