https://www.ekc.sk/rozjimania/

ROZJÍMANIA

Každý ročník má svoje nové motto a nové rozjímania. 

Tieto rozjímania sú pre vás preložené z poľského jazyka do slovenčiny a vytlačené v brožúrkovej  podobe. 

ročník: 2023

Rozjímania v PDF, na stiahnutie tu:


AUDIO verzia rozjímaní v mp3, na stiahnutie tu:
https://www.ekc.sk/rozjimania/