https://www.ekc.sk/podpora/

PODPORTE NÁSVďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.


Nestojí za nami žiadny investor, nepoberáme dotácie. Zväčšej časti si financujeme všetko sami a fungujeme aj vďaka dobrovoľným príspevkom malých darcov, medzi ktorých sa môžete zaradiť aj Vy!
Aj vďaka Vám môžeme viacej bojovať za našu vieru, za naše rodiny, za lepších ľudí a za krajší život s Bohom.

Extrémna Krížová Cesta sa neurobí sama od seba. 

V Poľsku tento projekt funguje vďaka darcom, už od jej začiatku. Kvôli zvýšením poplatkom, sme sa rozhodli tiež pre tento krok - poprosiť Vás o Vašu pomoc, nakoľko výdavky za IT sytém, tlač, balíčky a ďalšie dôležité veci okolo organizovania prudko vzrástli.

Podpora Poľskej EDK: https://pomagam.pl/gdkcrk

V súčasnosti potrebuje Slovenská EKC finančné prostriedky, aby mohla pokračovať vo fungovaní. 

VĎAKA, keď si aj vďaka tvojej pomoci, urobil druhým život krajším. 

Ak si za jeho rozvoj, pretože by ste chcel, aby:

1. Naďalej slúžila Bohu a ľuďom

2. Jej idealizmus bol nákazlivý

3. Pomáhala druhým nájsť správnu cestu

4. Bola technicky výkonnejšia

5. Oslovila viac ľudí

6. Rozvinula sa v iných krajinách

Pripojte sa k EKC

O príspevok Vás žiada tím EKC. 

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na 


ČÍSLO ÚČTU:

SK40 1100 0000 0082 1341 0667


NÁZOV ÚČTU:

Extrémna Krížová Cesta - Slovensko


INFORMÁCIA PRE PRÍJEMCU:

/napíš: názov EKC trasy/


Milí podporovatelia duchovného projektu - Extrémna Krížová Cesta (EKC), ďakujeme za každý finančný dar, ktorý pomôže našej činnosti pri rozvoji tohto jedného z najrýchlejšie sa rozvíjajúceho duchovného projektu na Slovensku. 

Srdečne ďakujeme za podporu!


https://www.ekc.sk/podpora/