https://www.ekc.sk/zborov-bardejov/

”Žiť naplno sa oplatí“

EXTRÉMNA KRÍŽOVÁ CESTA - ZBOROV / BARDEJOV

Bohu nie je nič nemožné.

Extrémna Krížová Cesta - Zborov / Bardejov 

Trasy: 

1. zelená bl. Titusa Zemana

2. červená Sv. Don Bosca


24. 3. 2023


Začiatok o 18:00

Kostol 

Sv. Margity v Zborove

Svätá omša: 

obetovaná za účastníkov Extrémnej Krížovej Cesty, spoločne s požehnaním pútnických krížov.


Na webovej stránke:

https://www.edk.org.pl/trasy

sa tieto trasy a mapy aktualizujú stále až po Popolcovej Strede.


Každá trasa Extrémnej Krížovej Cesty 

má svojho zasväteného patróna.Patrón 1. zelenej trasy 

bl. Titus Zeman

https://tituszeman.sk/ - celková dĺžka trasy 33km
- prevýšenie 930m

Mapa 1.trasy 33km 

link na stiahnutie mapy:

https://sk.mapy.cz/s/benemopeko  


OR kód s dôležitými bodmiOpis trasy Zborov / Bardejov 33km v PDF, na stiahnutie tu:

Patrón 2. červenej trasy: 

Sv. Don Bosco

https://www.zivotopisysvatych.sk/jan-bosco-knaz/- celková dĺžka trasy 42km
- prevýšenie 1230m

Mapa 2.trasy 42km

link na stiahnutie mapy:

https://sk.mapy.cz/s/numapetokuQR kód s dôležitými bodmiOpis trasy Zborov / Bardejov 42km v PDF, na stiahnutie tu:ŠTANDARDY:

Všetky trasy spĺňajú potrebné dané štandardy, ktorými sú: dĺžka trasy minimálne 40 km, kde nie je potrebné žiadne prevýšenie alebo minimálna dĺžka trasy 30 km ale už s prevýšením minimálne 500 m. Potrebný čas na prejdenie trasy je daný na minimálne 8 hodín a musí sa prechádzať v noci. Každá Extrémna Krížová Cesta začína svätou omšou. 


Zaujímavosti na trasách EKC:

Trasy prechádzajú cez krásne pohoria a nerušenú prírodu Nízkych Beskýd v Severovýchodnej časti Slovenska. Hneď I. zastavenie je na vyvýšenom mieste nad obcou pri vojenskom cintoríne z 1. svetovej vojny. Prechádza sa v blízkosti Stebníckej Magury 900 m.n.m, po červených značkách SNP. Vedú aj cez kúpeľné mesto Bardejovské Kúpele, kde sa nachádza viacero prírodných liečivých minerálnych prameňov. Z väčšej časti vedie trasa po lesných cestách. Po celej trase sa nachádza veľa studničiek a viacero turistických prístreškov, ktoré dávajú možnosť si oddýchnuť, alebo sa ukryť pred nepriaznivým počasím. Šesť zastavení je priamo v otvorených kostoloch v ktorých je aj vystavená sviatosť oltárna a relikvie patrónov trás. Prechádza sa aj cez okresné mesto Bardejov, ktoré je zapísané medzi lokality svetového dedičstva UNESCO. Pred koncom trasy sa prechádza okolo Zborovského hradu - Makovica a končí sa pri zrekonštruovanom kostole Sv. Žofie v Zborove.Začiatok trasy a svätá omša: Kostol Sv. Margity Antiochijskej v Zborove.


I. zastavenie - obidve trasy: Cintorín vojakov padlých v 1. svetovej vojne. 

Nachádza sa približne 1km od obce Zborov asi 300 metrov od hlavnej cesty na kopci. 


II. zastavenie červená trasa: 

Stebnícka Magura (900 m.n.m.) 

II. zastavenie zelená trasa: 

Rázcestník - Pod Magurou (600 m.n.m.)


III. zastavenie červená trasa: 

Sedlo Čerešňa.


III. zastavenie zelená trasa: Zadné Doly.


IV. zastavenie červená trasa: Rázcestie Mníchovský potok, hlavná cesta.


IV. zastavenie zelená trasa: Kostol Sv. Kríža, Bard. Kúpele.


Kúpeľný dom Astória v Bardejovských Kúpeľoch.  


V. zastavenie červená trasa: Vinbarg, Kostol Sv. Rodiny.

! Polovica cesty pre obidve trasy a občerstvenie, ktoré nájdete od kostola smerom doprava k farskej budove, pod ktorou sa nachádza športové ihrisko a veľký prístrešok.


V. zastavenie zelená trasa: Rozhľadňa Kamenná Hora.


Pohľad na mesto Bardejov z rozhľadne - Kamenná hora. Trasa je známa prechodmi cez krásne panoramatické výhľady, na celé široké okolie.


VI. zastavenie červená trasa: Bazilika Sv. Egídia, námestie.

VI. zastavenie zelená trasa: Sedlo Čerešňa.  /fotografia pri III. zastavení červenej trasy/


VII. zastavenie červená trasa: Cyrilo-Metodský kríž.


VII. zastavenie zelená trasa: Pod Kamennou horou.


VIII. zastavenie červená trasa: Kostol Kalvária Bardejov.


VIII. zastavenie zelená trasa: Vinbarg, Kostol Sv. Rodiny. /foto pri V. zastavení červenej trasy/


IX. zastavenie červená trasa: Kostol Sv. Anna, Bardejov.


IX. zastavenie zelená trasa: Bazilika Sv. Egídia, námestie. / fotografia pri VI. zastavení červenej trasy/


X. zastavenie červená trasa: Rozhľadňa Kamenná Hora. / fotografia pri V. zastavení zelenej trasy/


X. zastavenie zelená trasa: Kostol Sv. Anna, Bardejov. / fotografia pri IX. zastavení červenej trasy/


XI. zastavenie červená trasa: Kostol Sv. Kríža Bardejovské Kúpele. / fotografia pri IV. zastavení zelenej trasy/


 XI. zastavenie zelená trasa: Prístrešok, rázcestie Bardejovské Kúpele - kde sa nachádza veľký kríž na zemi, do ktorého môžeš ak dokážeš, zabiť klinec za svoje hriechy. 


XII. zastavenie - obidve trasy: 

Kostol Sv. Joachima a Sv. Anny v Dlhej Lúke.


XIII. zastavenie - obidve trasy:

Zborovský hrad - Makovica.  XIV. zastavenie a koniec pre obidve trasy:

Kostol Sv. Žofie v Zborove.


Na obrázku je vpravo kostol Sv. Margity Antiochijskej, kde je začiatok trasy a naľavo kostol Sv. Žofie, kde trasa EKC končí. V pozadí je vidieť aj Zborovský hrad - Makovica.


PRÍPRAVA NA TRASU:

Pozorne si prečítaj všetky informácie na stránke https://www.ekc.sk/priprava-na-trasu/

Nezabudni sledovať aj našu facebook stránku: https://www.facebook.com/ekc.slovensko , kde ťa budeme informovať o nových veciach, ale aj o tom ako sa pripraviť či už po tej duchovnej alebo tej technickej stránke.


Plagát na stiahnutie:
ROZJÍMANIA v PDF súbore na stiahnutie a tlač +

AUDIO verziu v mp3 formáte na stiahnutie do telefónu nájdete tu:

https://www.ekc.sk/rozjimania/


Kontakt na tvojho lídra pre región Zborov / Bardejov:

Vincent HOĽPIT

tel. č:  0907 695 490

facebook:  

https://www.facebook.com/ekc.zborov.sk ,  

https://www.facebook.com/ekc.slovensko

email: 

vincentholpit@gmail.com

ekc.zborov.sk@gmail.comKRÍŽOVÁ CESTA OKOLO HRADU

Všetky informácie ohľadom malej Krížovej cesty okolo Zborovského hradu 12km / na ktorú sa neregistruje /, nájdeš v záložke na spodnej záložke - kolónke, KRÍŽOVÁ CESTA OKOLO HRADU, alebo aj v tomto linku: 

https://www.ekc.sk/krizova-cesta-okolo-hradu/V prípade, ak by si chcel pomôcť svojmu lídrovi s dobrovoľníctvom alebo s akoukoľvek pomocou okolo prípravy tohto duchovného projektu, neváhaj ho kedykoľvek kontaktovať.

Bohu nič nie je nemožné. 

Žiť naplno sa oplatí.

Srdečne Pán Boh zaplať.

https://www.ekc.sk/zborov-bardejov/