https://www.ekc.sk/lidri/

LÍDRI Extrémnej Krížovej Cesty

na Slovensku


KONTAKTY na lídrov EKC na Slovensku:


- okres BARDEJOV: 0907 695 490, 0907 683 561 

- PREŠOV: 0908 975 748, 0911 379 692

- KOŠICE: 0948 064 655, 0949 739 001

- BRATISLAVA: 0903 148 082, 0944 482 391

- NITRA: 0908 743 306, 0908 743 306

- MICHALOVCE: 0915 950 510, 0903 630 271

- STROPKOV: 0905 616 288, 0950 210 885

- SNINA: 0911 812 175, 0902 921 602

- HUMENNÉ: 0908 873 782, 0919 471 011

- LEVOČA: 0903 900 032, 0918 675 985

- LUČENEC: 0904 194 322

- RUŽOMBEROK: 0911 134 264, 0904 088 850

- NÁMESTOVO: 0904 198 994, 0907 840 710

- TRENČÍN: 0904 653 295, 0911 101 453

- SKALICA: 0904 171 317, 0908 347 498

- POVAŽSKÁ BYSTRICA: 0907 140 558, 0908 246 834

- ZVOLEN / BANSKÁ BYSTRICA: 0904 152 272, 0902 592 228

- KOMÁRNO: 0905 477 483, 0915 555 201

- VRÍCKO: 0908 054 861, 0951 345 078

- STARÁ ĽUBOVŇA: 0911 808401

- TRNAVA: 0918 221 907, 0949 724 069


Bohu nie je nič nemožné. 

Vďaka Pane za nás všetkých, že nám dávaš silu, že nám dávaš zápal do našich sŕdc a že nám dávaš vieru, že to čo robíme, robíme z lásky k druhým a pre ich bohatší život s Tebou. 

Amen.

Žiť naplno sa oplatí.

https://www.ekc.sk/lidri/