Krakow - Putnický výlet - Sanktuárium Božieho Milosrdenstva 16.12.2023

16.12.2023

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. Hlásali sme, ďakovali, prosili. Vďaka Pane, za tento požehnaný deň.