Stretnutie lídrov spoločenstiev a hnutí Košickej arcidiecézy 2024

18.05.2024

Stretnúť sa, spoznať sa a povzbudiť sa , takto by sa dali zhrnúť ciele stretnutia lídrov laických a apoštolských spoločenstiev Košickej arcidiecézy, ktoré sa v sobotu 18. mája uskutočnilo v Košiciach.  

Podujatie sa konalo z iniciatívy Mons. Petra Rusnáka, predsedu Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS a košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera.

Na úvod sa účastníci stretli v Kostole sv. Antona Paduánskeho, kde sa stretnutie začalo svätou omšou, kde sa arcibiskup Bernard Bober prihovoril lídrom, aby boli nositeľmi svetla a soľou medzi ľuďmi a vyzval ich k službe vo farnostiach, z ktorých vychádzajú.

Okrem toho sú laici povolaní účinne pôsobiť aj na miestach, kde kňaz nie je prítomný, zdôraznil v homílii arcibiskup. Ich žitá viera v bežných situáciách je často sama o sebe najlepšou kázňou a evanjelizáciou.

Samotné stretnutie prebiehalo v Aule sv. Košických mučeníkov na Teologickej fakulte v Košiciach , kde vladyka Peter Rusnák poukázal na to, že nie počty členov spoločenstva, či množstvá aktivít sú rozhodujúce, naopak, vždy je dôležitá kvalita a sila svedectva. Vytrvalá práca po malých kúskoch tiež prináša svoje ovocie.

Podľa koordinátorky stretnutia Adriany Čurajovej sa na stretnutí zúčastnilo 40 zástupcov rôznych hnutí a spoločenstiev, ktoré pôsobia v košickej arcidiecéze a "teším sa, že kopírovali každú vekovú skupinu veriacich.

Boli tu eRkári pracujúci s deťmi, bolo veľa spoločenstiev, ktoré pracujú s mladými, bolo veľa spoločenstiev rodinných a spoločenstvá, ktoré zahŕňajú väčšinou dôchodcov a starších ľudí. Prierezovo sme tak obsiahli naozaj celý život človeka. Je to dôležité, aby sme o sebe vedeli a aby sme dokázali možno ľudí v spoločenstve posúvať aj ku iným, ktorí pracujú s inou cieľovou skupinou a majú inú charizmu." 

 Pred záverom nasledovala diskusia k podnetom lídrov a odpovede na otázky účastníkov. Na stretnutí vznikla nová spoločná platforma vzájomného zdieľania a koordinácie , kde môžu spoločenstvá v budúcnosti fungovať. Podľa organizátorov toto stretnutie určite nebolo posledné a podľa potreby sa bude v budúcnosti opakovať.