Levočská púť 2024

06.07.2024

Vďaka Pane za požehnaný deň, za nových ľudí v našom spoločenstve EKC a celkovo že sme spoločne prežili niečo nádherné, čo nás posúva ďalej dopredu. 

Nie sme žiadna divadelná skupina a ani herci. Nemali sme pred krížovou cestou ani jednu skúšku. Jednoducho sa každému povedalo nech to stvárni tak, ako to asi stvárnila daná postava v jej prípade. Mnohí účinkujúci ktorí boli poväčšine lídrami svojich trás EKC na Slovensku, prežívali svoje role zo slzami v očiach. 

Na konci sme od pútnikov z vďaky dostali obrovský potlesk a pre nás to bola ďalšia nezabudnuteľná noc. Záverečná ďakovačka od pútnikov, ktorí vytrvali až do neskorej nočnej hodiny, bola pre nás ozajstnou odmenou. Stálo to zato prijať takúto výzvu, viesť moderovanú krížovú cestu na tomto najstaršom pútnickom mieste v Levoči. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali, či už to bolo v našom informačnom stánku počas obidvoch dní alebo pri samotnej krížovej ceste. Skláňam sa pred ich obetou. Srdečná Vďaka. Bolo to niečo nádherné.