POLNOČNÝ BUTKOV 2024

31.05.2024

POLNOČNÝ BUTKOV - 2024 - celoslovenská ďakovná púť k Panne Márii.

Spoločenstvo Extrémna Krížová Cesta - Slovensko s podporou Rádio Mária Slovensko, Rádio Lumen, TV LUX, TK KBS zorganizovalo 31.5.2024, celonočné podujatie v areále skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov.
Vyše 400 pútnikov z celého Slovenska, na tomto nádhernom mieste aj v zapršanom počasí obetovalo celú noc za svoje vlastné úmysly.

Obeta, to je to správne slovo ktoré vystihuje každého jedného pútnika, ktorý sa tu zotrval modliť počas celej noci až do rána.

Pútnikov čakal bohatý celonočný program, ktorý sa začínal pred polnocou o 23 hodine, pri bráne rodiny pod skalným sanktuáriom.

Moderovaná CESTA SVETLA odštartovala tento požehnaný večer. Pútnici si držali svoje svetlá v podobe svieci a faklí až k poslednému 14tému zastaveniu.

Následne po krátkej prestávke nasledovala polnočná svätá omša, ktorú celebroval P. Bruno Donoval. Svätú omšu hudobne doprevádzala kapela Nádej zo spoločenstva EKC.

Hodinu po polnoci nasledovala moderovaná adorácia, počas ktorej si mohli pútnici spievať piesne, ktorých text mali premietaný na veľkom plátne.

Následne program pokračoval svedectvami pútnikov Extrémnej Krížovej Cesty, kde sa na začiatku predstavil líder trasy a následne sa čítali jednotlivé silné svedectvá.

Keďže sme už mali sobotu 1.6, tak v programe nemohla chýbať ani Fatimská pobožnosť, tesne pred ktorou sa spustil silný dážď. Otec duchovný Bruno zareagoval na to krásnym gestom, keď pozval všetkých k nám pod prístrešok. Tak sme sa všetci natlačení okolo oltára hľadiac na veľkú sochu našej matky Panny Márie modlili svätý ruženec.

Celý program sa ukončil ďakovnou modlitbou a modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Na záver sme sa po kňazskom požehnaní, naplnení láskou a duchovným povzbudením pomaličky rozišli do svojich domov, hlásať to, čo sme v túto nádhernú, požehnanú noc prežívali na tomto prekrásnom mieste.

Celý tento program bol vysielaný aj naživo v Rádio Mária Slovensko.

Vďaka Pane za tento zážitok a už teraz sa veľmi tešíme na nový ročník.


https://www.radiomaria.sk/polnocna-cesta-sveta-na-butkove/


Vďaka všetkým, ktorí ste sa akokoľvek podieľali na programe a pri organizácii. Bez Vás by sa to nedalo zvládnuť.