Celoslovenská púť mužov - Gaboltov 20.8.2023

20.08.2023

19. ročník celoslovenskej púte mužov - Gaboltov, v spolupráci s naším Spoločenstvom EKC. Približne 250 pútnikov navštívilo túto Mariánsku diecéznu svätyňu a prišlo prosiť Karmelskú Pannu Máriu za svoje rodiny a za rôzne svoje úmysly. Tradične začala krížovou cestou mužov v prírode. Na svätej omši bolo 14 kňazov a hlavným celebrantom bol pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč. Celú túto slávnosť zastrešovalo Spoločenstvo Marana Thahttps://maranathapo.sk/, ktorá prispela k tomu, že celý deň bol nabitý takým krásnym duchovnom. Ďakujeme ti Pane, za krásny požehnaný deň. 

Už teraz sa tešíme na ďalší jubilejný už 20ty ročník.