Arcidiecézne stretnutie mládeže v Bardejove 2023

25.11.2023

Ďakujeme ti Pane za dnešný požehnaný deň strávený z našou mládežou. Vďaka ti Pane za nové skúsenosti, za kopec kňazov, bohoslovcov, rehoľných sestier a samozrejme aj za veľmi veľa mladých, ktorí sa zastavili pri našom informačnom stánku. Od skorého rána sme boli pri Bazilike sv. Egídia, kde sme sa následne po svätej omši presunuli do športovej haly na poobedňajší program. Ešte raz veľká VĎAKA všetkým organizátorom - Arcidiecézne centrum pre mládež (ACMko) ako aj všetkým zúčastneným.