https://www.ekc.sk/uvod/

Extrémna Krížová Cesta  Zborov - Bardejov,  2022  ŠŤASTNE ZA NAMI.

1. trasa  zelená  33km,

bl. Titus Zeman

2. trasa  červená  42km,

sv. Don BoscoINFORMÁCIE ohľadom výletu na horu Butkov nájdete v kolonke - VÝLETYVideo na zhliadnutie:  https://www.youtube.com/watch?v=Rbtertyq4eU&t=152s

https://www.ekc.sk/uvod/