Hora Butkov - Pútnicky výlet 4.6.2022

04.06.2022

Zažili sme jeden nádherný požehnaný deň na prekrásnych miestach.Odchod autobusu bol o 6:00 zo Zborova z parkoviska pri kostole. Na začiatku púte sme sa pomodlili rannú modlitbu, vysielanú cez obrazovky TV a následne sme sa pomodlili radostný ruženec ktorý bol spievaný s doprovodom gitár. Nasledovali krátke dokumentárne filmy o miestach ktoré sme išli navštíviť. Prvú krátku zastávku sme mali na Štrbe a po nej nasledoval v autobuse náš prvý kvíz na tému - hora Butkov. Druhú, už trošku dlhšiu prestávku sme absolvovali na motoreste Rieka, odkiaľ sme putovali už rovno na svätú omšu do obci Ladce.


Svätá omša bola v novom kostole Božieho milosrdenstva a celebroval ju duchovný otec Jozef Kováčik.  


Ešte pred jej začiatkom nás srdečne privítal domáci pán farár Jozef Petráš a porozprával nám v kostole pútavý výklad, o tom ako vzniklo celé skalné Sanktuárium. Srdečne mu za to ďakujeme.  


Po svätej omši sme nastúpili do autobusu a premiestnili sme sa na parkovisko, ktoré je pod horou Butkov.  

Približne asi po pol hodine sme došli k Bráne Rodiny, k začiatku krížovej cesty, kde sme začínali s modlitbou - Cesta Svetla, ktorú sme obetovali za naše rodiny.

Jednotlivé zastavenia čítali rodičia, pri ktorých horelo aj zapálené svetlo a medzi zastaveniami sa spievali piesne doprevádzané hraním na gitary. 

 Na konci tejto tejto modlitby, nás privítal a poďakoval nám za našu návštevu, generálny riaditeľ cementárne v Ladcoch, pán Anton Barcík a ako darček nám zapol na privítanie zvony v krásnej zvonici Jána Pavla II.  

Po kňazskom požehnaní od duchovného otca Jozefa Kováčika, ktorý spoločne s nami strávil tento požehnaný čas, nasledovala modlitba pri kaplnke Božieho milosrdenstva.  

Následne sme sa stretli o 15:00 pri soche Panny Márie, kde sme sa spoločne pomodlili modlitbu - Korunku Božieho milosrdenstva.

Po tejto modlitbe sme sa pomaličky presunuli na parkovisko, kde bol odstavený náš autobus. 


Na neskoršie poobedie sme mali pripravený oddychový program v stredisku - Čutkovská dolina, kde sme dorazili okolo 17tej hodine. Cestou v autobuse nás čakal druhý kvíz, ktorý sa týkal práve tohto strediska.

V tomto areály je možnosť dobrého stravovania, nachádza sa tam veľa zelenej plochy na rôzne aktivity, ktoré sme mali pripravené pre naše deti ale aj pre dospelých.  

Zahrali sme si volejbal, bedminton, zastrieľali sme si z luku a z praku a menší chlapci si zahrali futbal. Samozrejme nechýbala ani gitara pri ohníku a opekačka.  

Nakoniec bolo vyhodnotenie obidvoch kvízov a odovzdanie cien pre prvé 3 miesta. Cestou domov nám bolo veselo, lebo nám gitara hrala po celý čas. Domov sme dorazili neskoro večer, zdravý a šťastný že sme prežili krásny a požehnaný deň. Žiť naplno sa oplatí. 

https://krizbutkov.sk/ Hlavná webová stránka.