4. 6. 2022 

 Fatimská sobota. 

Celodenný pútnicky výlet na hore Butkov + poobedie strávené v blízkosti Ružomberka v Čutkovskej doline.

Zažili sme jeden nádherný požehnaný deň na prekrásnych miestach. Odchod autobusu bol o 6:00 zo Zborova z parkoviska pri kostole.  Na začiatku púte sme sa pomodlili rannú modlitbu, vysielanú cez obrazovky TV a následne sme sa pomodlili radostný ruženec ktorý bol spievaný s doprovodom gitár. Nasledovali krátke dokumentárne filmy o miestach ktoré sme išli navštíviť. Prvú krátku zastávku sme mali na Štrbe a po nej nasledoval v autobuse náš prvý kvíz na tému - hora Butkov. Druhú, už trošku dlhšiu prestávku sme absolvovali na motoreste Rieka, odkiaľ sme putovali už rovno na svätú omšu do obci Ladce.  

Svätá omša bola v novom kostole Božieho milosrdenstva a celebroval ju duchovný otec Jozef Kováčik. 

Ešte pred jej začiatkom nás srdečne privítal domáci pán farár Jozef Petráš a porozprával nám v kostole pútavý výklad, o tom ako vzniklo celé skalné Sanktuárium. Srdečne mu za to ďakujeme. 


Po svätej omši sme nastúpili do autobusu a premiestnili sme sa na parkovisko, ktoré je pod horou Butkov. 

Približne asi po pol hodine sme došli k Bráne Rodiny, k začiatku krížovej cesty, kde sme začínali s modlitbou - Cesta Svetla, ktorú sme obetovali za naše rodiny. 

Jednotlivé zastavenia čítali rodičia, pri ktorých horelo aj zapálené svetlo a medzi zastaveniami sa spievali piesne doprevádzané hraním na gitary.

 Na konci tejto tejto modlitby, nás privítal a poďakoval nám za našu návštevu, generálny riaditeľ cementárne v Ladcoch, pán Anton Barcík a ako darček nám zapol na privítanie zvony v krásnej zvonici Jána Pavla II. 

Po kňazskom požehnaní od duchovného otca Jozefa Kováčika, ktorý spoločne s nami strávil tento požehnaný čas, nasledovala modlitba pri kaplnke Božieho milosrdenstva. 

Následne sme sa stretli o 15:00 pri soche Panny Márie, kde sme sa spoločne pomodlili modlitbu - Korunku Božieho milosrdenstva.

Po tejto modlitbe sme sa pomaličky presunuli na parkovisko, kde bol odstavený náš autobus. 


Na neskoršie poobedie sme mali pripravený oddychový program v stredisku - Čutkovská dolina, kde sme dorazili okolo 17tej hodine. Cestou v autobuse nás čakal druhý kvíz, ktorý sa týkal práve tohto strediska. 

V tomto areály je možnosť dobrého stravovania, nachádza sa tam veľa zelenej plochy na rôzne aktivity, ktoré sme mali pripravené pre naše deti ale aj pre dospelých. 

Zahrali sme si volejbal, bedminton, zastrieľali sme si z luku a z praku a menší chlapci si zahrali futbal. Samozrejme nechýbala ani gitara pri ohníku a opekačka. 

Nakoniec bolo vyhodnotenie obidvoch kvízov a odovzdanie cien pre prvé 3 miesta. Cestou domov nám bolo veselo, lebo nám gitara hrala po celý čas. Domov sme dorazili neskoro večer, zdravý a šťastný že sme prežili krásny a požehnaný deň. Žiť naplno sa oplatí.


https://krizbutkov.sk/ Hlavná webová stránka.


Najbližší výlet sa pripravuje na Január 2023. Bližšie info nájdeš na: https://www.ekc.sk/program/ .28. 1. 2023 

 Výlet do Vysokých Tatier, 

s bohatým duchovným programom.

Cestou do Tatranskej Javoriny, sa v obidvoch autobusoch pomodlili výletníci rannú modlitbu a spievaný radostný ruženec.

Svätú omšu celebroval duchovný otec Lukáš Poklemba. Srdečne Pán Boh zaplať, za jeho krásnu kázeň a za jeho povzbudivé slová.

V autobusoch bol pre výletníkoch pripravený aj tradičný kvíz, ktorý sa týkal nášho výletu.

Nasledoval presun autobusov do Starého Smokovca, kde sme sa pomodlili moderovanú Krížovú cestu.

Kalvária na Peknú vyhliadku je komplex 14 umeleckých diel, ktoré sú vyrobené prevažne z dreva. Nachádza sa na zalesnenom vršku na východnom okraji Starého Smokovca v meste Vysoké Tatry.  

Stavať ju začali v roku 2010 a ukončená bola v roku 2015. Na jej výstavbe sa podieľali Kúpele Nový Smokovec, Tatranská galéria v Poprade, mesto Vysoké Tatry a Spišská diecéza.   

Po Krížovej ceste nasledoval voľný program, kde mnohí ľudia navštívili - Ľadový dom na Hrebienku, Baziliku Božieho hrobu a Kalváriu Via Dolorosa ako aj ďalšie krásne umelecké ľadové sochy. 

Poniektorí navštívili aj Betlehem pri Rajnerovej chate a zaspievali si pri ňom Vianočné koledy, ktoré sme tam púšťali.

Deti, ale aj tí starší, využili možnosť posánkovať sa na 2,5km dlhej trati.

Cestou naspäť domov bola veselá nálada. Vyhodnotili sme si kvíz, odmenili výhercov a spievali pesničky až do Bardejova.


Básnička, ktorú nám zložili účastníci ako poďakovanie, za tento Požehnaný deň. 


Dnes skoro ráno sme vstali a na výlet do Tatier sa vybrali. 

Ráno porichtovať zimné veci a vyraziť s ruksakom na pleci. 

V autobuse jeden ruženec si dáme, dobrú náladu i dobrý pocit máme. 

Svätú omšu krásnu sme zažili, veniec lásky k Bohu sme spolu uvili. 

V Smokovci krížovú cestu sme mali, trošku pohybu do nôh sme dostali. 

Pojedli sme trochu i vypili z pohára, aj tak sa dobre priateľstvo utvára. 

Ľadové sochy boli krásne, studené, všetky sme z nich boli nadšené. 

Potom Betlehem pozrieť na Rainerke, zážitky máme veľké, preveľké. 

Nohy nás bolia aj únava sadá na viečka, doma to spraví kúpeľ a vonná sviečka. 

No v zdraví sme sa všetci vrátili a vďaka, vravíme v tejto chvíli, Vincovi a jeho partii. 

Buďte zdraví a nech vás Pán Boh živí. 


Nežime náš život extrémne pre seba, 

ale žime ho extrémne pre druhých.