https://www.ekc.sk/uvod/

Extrémna Krížová Cesta na Slovensku

14. zastavení, dĺžka trasy
30 - 40 km. EKC Zborov - Bardejov

EKC Michalovce,  

EKC Považská Bystrica,             

EKC Orava, EKC Snina,

EKC Levoča, EKC Bratislava,

EKC Komárno,  

EKC Košice, EKC Vrícko,

EKC Trenčín.

Registrácia začína:

22. 2. 2023

/na Popolcovú Stredu/ 

Extrémna Krížová Cesta je jedna z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich duchovných aktivít na svete. 

Pred rokom sa konala v 25 štátoch, 420 mestách, mala 822 trás a už viac ako 100 000 účastníkov.


Svoju záštitu nad týmto duchovným projektom prebral Mons. Bernard Bober slovenský rímskokatolícky arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska.  

Pána arcibiskupa potešila možnosť, že aj takouto formou obety, majú ľudia možnosť, nájsť si bližšiu cestu k Pánu Bohu. Potešila ho informácia, že sa Extrémna Krížová Cesta bude konať už vo viacerých mestách na Slovensku. Od pána arcibiskupa sme obdržali podpísaný dekrét v ktorom prosí kňazov, aby ponúkli a spropagovali tento projekt vo svojich farnostiach.

Všetkým lídrom trás, organizátorom, dobrovoľníkom, ako aj všetkým účastníkom posiela srdečný pozdrav a požehnanie.Návšteva na gréckokatolíckom arcibiskupstve v Prešove, s Mons.Petrom Rusnákom, ktorý nám vyjadril svoju podporu. 


ŽIŤ NAPLNO SA OPLATÍ


/ klikni na ďalšiu záložku O NÁS / 

https://www.ekc.sk/o-nas/

https://www.ekc.sk/uvod/